در حال بارگزاری...

اعلان آپدیت دوره دیتاسنتر سیسکو از ورژن 1 به ورژن 6

 شرکت سیسکو به تازگی دوره های دیتا سنتر خود را مورد بازبینی قرارداده که در ادامه به تغییرات دوره CCNA Datacenter خواهیم پرداخت.

 همانطور که میدانیم شرکت سیسکو کد دوره های دیتا سنتر خود را به تازگی تغییر داده واین آزمونها آپدیت شده اند و تغییرات بسیار عمده ای در سطح CCNA صورت گرفته است.
در این دوره امتحان های DCICN 940-911 و DCICN 940-911 به ترتیب با امتحان های DCICN 200-150 و DCICN 200-150 جایگزین شده است و جزییات تغییرات در جداول زیر آمده است.