در حال بارگزاری...

پشتیبانی شبکه های کامپیوتری با ITIL

قالب پشتیبانی شبکهInformation Technology Infrastructure Library) ITIL ) یک مجموعه ای از قوانین و روشهای مدیریت در حوزه فناوری اطلاعات می باشد که مباحث آن از زمان تولد یک پروژه IT تا زمان خاتمه آن پوشش داده می شود.

 اولین بار این چهارچوب انگلیسی در دهه ۱۹۸۰ میلادی متولد شد که دولت انگلستان متوجه کاهش سطح کیفیت خدمات در حوزه فن آوری اطلاعات شده بود که این کیفیت از نظر دولت مردان آن کشور کافی و قابل قبول نبود. بنابراین موسسه (CCTA (Central Computer & Telecommunication Agency که در حال حاضر اتاق بازرگانی دولت انگلستان نام دارد، این ماموریت خطیر را به عهده گرفت تا بستر و چارچوبی ارائه کند و این امکان را برای دولت انگلستان فراهم نماید که بخش خصوصی از منابع IT به صورت بهینه و کارآمد و از نظر مالی معتبر استفاده کنند.

اولین نسخه این روش، (GITIM (Government Information Technology Infrastructure Management نام داشت که واضح و مبرهن است که با نسخه‌های جدید ITIL بسیار متفاوت است، اما از نقطه نظر منطقی به نسخه‌های جدید بسیار نزدیک بوده و بر روی پشتیبانی از خدمات و ارائه خدمات تمرکز داشت.

itil processes

در دهه ۹۰ شرکت های بزرگ و بنگاه های دولتی در سرتاسر قاره اروپا، با سرعت استفاده از بستر فراهم شده را شروع کردند و استفاده از ITIL چه در ارگانهای دولتی و چه در ارگانهای غیردولتی به سرعت رو به افزایش نهاد. در سال ۲۰۰۰، شرکت مایکروسافت از ITIL به عنوان ایده اصلی محصولات (MOF (Microsoft Operations Framework استفاده نمود.

در نهایت در فاصله بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ میلادی نیز به ترتیب نسخه دوم و سوم ITIL منتشر شد که از یک روش برای هدایت چرخه حیات به یک روش مدیریت خدمات ارتقا یافته است و تاکید بیشتری بر تجمیع کسب و کار فناوری اطلاعات دارد.

  بخش های نسخه ITILv3

نسخه‌ی فعلی از ITIL که مورد استفاده است، نسخه سوم می‌باشد که ۵ بخش اصلی زیر را در بر دارد:
1. استراتژی خدمات
2. طراحی خدمات
3. تحول خدمات
4. اداره خدمات
5. بهینه‌ سازی پیوسته خدمات

این نسخه در سال ۲۰۰۷ میلادی جایگزین نسخه دوم از این چهارچوب شد.

ITIL Six Sigma

  بخش های نسخه ITILv2

این نسخه ۷ بخش مرکزی داردکه در ادامه موضوعات مرتبط با این محورها تدوین شده‌اند:

1. ارائه خدمات (Service Delivery)

این بخش روش هایی برای ارائه خدمات فناوری اطلاعات با کیفیت‌ بالاتر و با هزینه مناسب‌تر، معرفی می‌کند، که شامل بخش‌های زیر است :

• مدیریت در دسترس بودن خدمات (Availability Management)
• مدیریت ظرفیت‌ها (Capacity Management)
• مدیریت مدوام خدمات فناوری اطلاعات (IT Service Continuity Management)
• مدیریت سطح خدمات (Server Level Management)
• مدیریت مالی خدمات فناوری اطلاعات (IT Financial Management)

2. پشتیبانی از خدمات (Service Support)

این بخش اجزای مربوط به پایداری و انعطاف پذیری خدمات فناوری اطلاعات را بررسی می‌کند، که شامل بخش‌های زیر است:
• میز خدمات (Service Desk)
• مدیریت حوادث (Incident Management)
• مدیریت خطاها (Problem Management)
• مدیریت تغییرات (Change Management)
• مدیریت محصولات منتشر شده (Release Management)
• مدیریت تنظیمات (Configuration Management)

3. مدیریت امنیت (Security Management)

این بخش به بررسی امنیت از دیدگاه سازمان ارائه دهنده خدمات می‌پردازد.

4. دیدگاه کسب و کار
این بخش راه‌حل‌ هایی برای مواجه با مشکلات تغییرات کسب وکار برای فناوری اطلاعات و مدیر کسب و کار ارائه می‌کند. که شامل ۳ بخش زیر است:

• در زمان تغییرات رادیکال
• زنده ماندن در برابر تحولات فناوری اطلاعات
• فهمیدن و بهینه کردن

5. مدیریت نرم‌افزاری
این بخش، پشتیبانی از چرخه حیات نرم‌افزاری، تست خدمات فناوری اطلاعات و تغییرات کسب و کار براساس نیاز‌های شفاف و طراحی و پیاده‌سازی سیستمی که نیازهای کاربر را حل کند را پوشش می‌دهد.

6. مدیریت زیرساخت‌های ICT
این بخش مدیریت خدمات شبکه‌ای، مدیریت نرم‌افزارها، مدیریت پردازنده‌های داخلی، نصب و پذیرش کامپیوتر‌ها و مدیریت اولیه سیستم‌های کامپیوتری را دربر می گیرد.

7. برنامه ریزی برای پیاده‌ سازی مدیریت خدمات
این بخش به سازمانها یاری می‌کند تا نقاط ضعف‌ و قوت خود را پیدا کنند و جواب مناسبی برای این سوال پیدا کنند که "از کجا باید استفاده از ITIL را شروع کنیم ؟"

  مزایای استاندارد ITIL

1. افزایش رضایت مشتری از خدمات IT
2. کاهش ریسک رو به ‌رو شدن با نیاز‌هایی که تا به حال شناسایی نشده‌اند
3. کاهش هزینه‌ها
4. ارتباطات و انتقال اطلاعات بهتر بین مشتری و ارائه دهنده خدمات IT
5. وجود استانداردهای معتبر برای ارائه‌دهنده‌گان خدمات IT
6. توانایی تولید بیشتر و استفاده بهتر از مهارت‌ها و تجارب
7. روشی با کیفیت برای خدمات