در حال بارگزاری...

تکنولوژی Intelligent WAN سیسکو

IWAN, Cisco

کاربران همواره خواهان استفاده از برنامه های کابردی با سرعت بالا بوده و با رشد چشمگیر استفاده از ابزارها و سیستم های تعاملی، بحث تامین پهنای باند به یکی از چالشهای جدی در سازمان­ها مبدل شده است.

با توجه به هزینه های زیاد تامین پهنای باند بر روی خطوط اجاره­ای مانند MPLS و سایر Leased-Line ها سازمان­ها از پس هزینه های تامین پهنای باند بر نخواهند آمد و اینجاست که تکنولوژی Intelligent WAN(IWAN) وارد می­شود.

در واقع سازمانها بجای خرید پهنای باند گران بر روی شبکه های خصوصی همان قابلیت و امنیت و کارایی را با خرید اینترنت به سازمان اضافه خواهند نمود.همچنین با استفاده از مکانیزم های توزیع ترافیک در شبکه های نرم افزار محور و با اعمال سیاست های نرم­افزاری، ترافیک به صورت هوشمند و امن بر روی خطوط اجاره ای و اینترنت تقسیم شده و همچنین با قابلیت های سفارشی سازی ترافیک و اعمال سیاست های کیفیت سرویس(QOS) بدون افزایش پهنای باند در شبکه اجاره ای و تنها با استفاده از اینترنت در سازمان بهترین کیفیت ترافیکی را اعمال خواهیم کرد.با استفاده از API های ارایه شده توسط سیسکو می­توان تا سطح Application بر روی ترافیک کنترل ایجاد کرده و به کاربران بهترین سرویس تحت شبکه را تحویل داده و بدین ترتیب پیاده­سازی برنامه های تحت Cloud بسیار بسیار راحت می­شود.