در حال بارگزاری...

مجازی سازی دسکتاپ ها VDI

مجازی سازی دسکتاپ ها را می توان از طریق نرم افزارهای مجازی سازی مانند VMware Horizon Suite انجام داد که دسکتاپ ها و نرم افزارها را از طریق ارتباطات امن در اختیار محدوده وسیعی از تجهیزات انتهایی شبکه مانند Thin Client ,Zero Client و غیره قرار می دهد.

بدین ترتیب کاربران از هر نقطه ای از سازمان یا حتی بیرون از آن و از طریق بستر اینترنت می توانند به دسکتاپ های مجازی شبکه و نرم افزارهای مربوطه دسترسی داشته باشند.

VDI 1 Schema VDI ang 1 compressor

همچنین با استفاده از راهکارهایی مانند Horizon View Connection Server،Server Horizon View Replica ، Horizon View Security Server ، Horizon View Composer، ThinApp، Persona Management و ... می توان به مدیریت دسکتاپ ها و نرم افزاها، ایجاد ماشین های مجازی جدید از طریق Clone گرفتن از یک ماشین مجازی آماده، دسترسی امن به دسکتاپ های مجازی و نرم افزارها از طریق اینترنت و بدون نیاز به VPN، مدیریت Profile مربوط به کاربران و مزایای بسیار دیگری رسید.

VDI 5 XenApp1

دسترسی به دسکتاپ مجازی و نرم افزارها از طریق مرورگر وب یا Horizon Client