در حال بارگزاری...

جایگزینی پرتکل STP با پرتکل REP

این پروتکل به صورت پیش فرض بر روی سوییچهای ME سیسکو موجود بوده و دارای زمان همگرایی بسیار کمی بوده و در صورت وقوع قطعی شبکه سوییچینگ با زمانی حدود ۵۰ میلی ثانیه تا ۲۵۰ میلی ثانیه شبکه را همگرا میکند!!!

بنابراین در شبکه های شرکتهای Service Provider استفاده از این پروتکل بجای STP یا RSTP پیشنهاد میگردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله کاملی در خصوص این پروتکل را از اینجا دانلود نمایید.