در حال بارگزاری...

بهبود در سرعت خطوط WAN

 در شبکه های شرکت های بزرگ که تعداد زیادی شعبه در یک کشور دارند یکی از بزرگترین مشکلات این است که کیفیت خدمات ارایه شده توسط Application ها در این شبکه ها قابل مقایسه با شبکه های داخلی LAN نیست.

به همین دلیل در برخی از این شبکه ها برای افزایش بازدهی از مدل و طراحی سرویس های توزیع شده در شعبات استفاده می شود که سرویس ها و برنامه های کاربردی در مراکز مربوطه توزیع می شود تا درخواست های آنها ازطریق خطوط شبکه گسترده مترفع نشده تا کندی این خطوط سبب کاهش کیفیت سرویس نشود.

در این مدل درست است که کیفیت و سرعت ارایه خدمات بصورت شبکه های داخلی است اما در مقایسه با مدل متمرکز (مرکزداده)، هزینه ی بسیار بالایی را برای سازمان مربوطه به دنبال خواهد داشت چرا که یک سرویس تکراری برای چندین نقطه می بایست با صرف هزینه بالا راه اندازی گردد.

WAN 2 Screen Shot 1395 08 30 at 5.19.34 PM compressor

از اینرو شرکت سیسکو راهکار (WAAS (WAN Application Service را با هدف هرچه نزدیک تر نمودن کیفیت ارایه خدمات شبکه های WAN به شبکه های LAN ارایه نموده است.

با این راهکار که هم بصورت نرم افزاری و هم بصورت سخت افزاری ارایه می شود این کمپانی با ترکیبی از تکنیک های بهینه سازی مانند فشرده سازی اطلاعات انتقالی، مکانیزم های Caching و بسیاری از مکانیزم های دیگری که بصورت کلی سبب بهبود در زمان پاسخگویی Application ها می گردد تلاش می کند تا به درحین کار با Application ها در WAN به کاربران خود این حس را منتقل کنند که گویی در شبکه LAN درحال کار می باشند.

در شکل زیر تقسیم بندی رده های نرم افزاری و سخت افزاری این راهکار بهینه سازی سرعت خطوط WAN آورده شده است.

WAN 1 e7c0584255fa6f2981e510285a9e9e4f L