در حال بارگزاری...

Cobit چیست؟

سازمان ها و شرکت ها موفق به خوبی از مزایای استفاده از خدمات و امکانات فن آوری اطلاعات و ارتباطات با خبر بوده و از این بخش برای ارتقای ارزش سهام و بهبود در ارایه خدمات به مشتریان خود استفاده می کنند.

این دسته از شرکت ها و سازمان به خوبی وابستگی های حساس این بخش به تجارت خود را درک کرده و در نتیجه از پیش برای مدیریت رسیک های خود برنامه ریزی های دقیقی را انجام می دهند تا درهنگام وابستگی تجارت خود به IT بتوانند به خوبی و درستی از میزان ریسک های خطرناک خود کاسته و هرچه بیشتر با قابل در دسترس نگه داشتن شبکه خود به رضایت مندی مشتریان خود بیافزایند.

استاندارد (COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies یک چهارچوب حاکم بر محیط های IT می باشد که به مدیران اجازه می دهد تا فی مابین فضاهایی که بین نیازمندی های کتنرلی فرآیندها، مسائل و مشکلات فنی IT و ریسک های تجاری خود پلی ایجاد نموده تا بتوانند یک کنترل درستی از مشکلات IT در راستای کاهش ریسک ها تجاری خود داشته باشند.

Cobit 1 45e8f4939bc3bd36e4b87ab1e324d227 L

بطور خلاصه می توان مزایای استفاده از چهارچوب COBIT را در چند مورد زیر خلاصه نمود:
1. یک ابزار کارآمد برای بخش IT جهت پشتیبانی از اهداف تجاری یک سازمان
2. ایجاد یک چرخه حیات کامل برای IT جهت پیش بینی هزینه های این بخش در تجارت یک سازمان
3. بهبود هرچه بیشتر کیفیت سرویس های IT و موفقیت روزافزون در پروژه های IT
4. مدیریت موثر در مدیریت ریسک های مرتبط به بخش IT سازمان

Cobit 2 as

عمده سوالاتی که در چهارچوب COBIT به آنها پاسخ داده می شود به شرح زیر می باشد:
1. آیا بخش سازمان فن آوری اطلاعات من رسالت خود را به درستی انجام می دهد یا خیر؟
2. آیا بخش IT در مسیر درستی حرکت کرده و به اهداف خود دست می یابد یا خیر؟
3. آیا پروژه های این بخش بدرستی انجام و به پایان می رسد یا خیر؟
4. آیا سازمان من از سود و مزایای IT بهره مند می گردد یا خیر؟

همانطور که در شکل مشاهده می کنید هسته این چهارچوب را کنترل مستقیم بر روی فرایندهای IT تشکیل می دهد. فرآیندهایی که توسط این چهارچوب کنترل می شوند شامل:

1. طراحی و سازماندهی فرآیندهای IT

2. بدست آوردن و پیاده سازی فرآیندها

3. تحویل و پشتیبانی فرآیندها

4. پایش و ارزیابی مستمر فرآیندهای IT می باشد.

این بدان معنی است که این چهارچوب سبب می شود که تمامی فرآیندها و پروژه های IT محور بصورت مداوم شامل این چرخه شده تا در سازمان شما به نهایت بلوغ خود نزدیک شود. در این چهارچوب منابع شامل برنامه های کاربردی، اطلاعات، زیرساخت و نیروی انسانی می شود که می بایست فرآیند های شما بر اساس این منابع طراحی و پیاده سازی گردد.

Cobit 3 asdad

از یک منظر می توان گفت که COBIT یک هارمونی زیبا بین استاندارهایی مانند ITIL، PMBOK و ISO 27001 و ISO 27002 می باشد که در درون خود چرخه حیات IT، نحوه مدیریت پروژه های IT و ایجاد یک چتر امنیتی استاندارد را در بر دارد.