در حال بارگزاری...

شرکت تولیدی و تحقیقاتی سیناژن

  • طراحی و پیاده سازی زیرساخت شبکه Routing & Switching
  • طراحی و پیاده سازی مجازی سازی، آرایه های ذخیره سازی و منابع پردازشی
  • طراحی و پیاده سازی سرویس های زیرساخت مبتنی بر محصولات مایکروسافت شامل دامین، پست الکترونیک، ارتباطات یکپارچه سازمانی، مدیریت و مانیتورینگ (Solarwinds)
  • طراحی و پیاده سازی، زیر ساخت امنیت