در حال بارگزاری...

مشتریان ما

صندوق قرض الحسنه مهر امام رضا (ع)

 • طراحی و پیاده سازی Virtualization  دیتا سنتر
 • طراحی و پیاده سازی شبکه LAN وWAN
 • طراحی و پیاده سازی ارتباطات MPLS  ، PTMP  و Point to Point
 • طراحی و پیاده سازی شبکه LAN ادارات مرکزی

سازمان ثبت احوال کشور

 • مشاوره در طراحی زیرساخت مرکزداده مرحله دوم کارت هوشمند ملی
 • پشتیبانی مرکزداده شامل SAN، آرایههای ذخیرهسازی و منابع پردازشی
 • طراحی و پیاده سازی سرویس های زیرساخت مبتنی بر محصولات مایکروسافت شامل دامین، پست الکترونیک، ارتباطات یکپارچه سازمانی، مدیریت و مانیتورینگ (System Center) و امنیت (ISA و Forefront)

دانشگاه هنر تهران

 • نصب و راه اندازی سیستم Web Caching  )WCCP +Squid)
 • طراحی و پیاده سازی Web Caching  و شبکه Wireless

راه آهن جمهوری اسلامی ایران

 • طراحی و پیاده سازی Campus LAN 
 • راه اندازی Cisco Works LMS

دانشگاه هنر تهران

 • طراحی و پیاده سازی Routing and Switching
 • برگزاری دوره های آموزشی Cisco

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

 • طراحی و پیاده سازی Campus LAN 
 • راه اندازی Cisco Works LMS

پالایشگاه گاز مسجد سلیمان

 • طراحی و پیاده سازی شبکه داخلی
 • طراحی و پیاده سازی شبکه پالایشگاه گاز

پالایشگاه گاز بیدبلند

 • طراحی وپیاده سازی Campus LAN

اداره آموزش و پرورش

 • طراحی و پیاده سازی شبکه LAN اداره آموزش و پرورش منطقه 12 و 14 تهران

شرکت 202

 • راحی و پیاده سازی Routing and Switching شبکه