در حال بارگزاری...

Server Load-Balancing چیست؟

توازن بار بر روی سرور ها در دیتاسنتر ها مدرن (Server Load-Balancing) یکی از مباحث اصلی و جز لاینفک معماری این نوع از شبکه ها می باشد. هدف این قابلیت توزیع بار ترافیک ورودی کاربران شبکه بر روی سرور های مراکزداده و استفاده بهینه و کامل از منابع سخت افزاری موجود بر روی سرورها می باشد.

 سرور لودبالانس

 

از سوی دیگر، ایجاد چندین سرور یکسان نیز سبب افزایش میزان دسترس پذیری (Availability) بواسطه ایجاد حالت افزونگی(Redundancy) می باشد. لازم به ذکر است که ایجاد حالت Load Balancing به دو صورت نرم افزاری و سخت افزاری امکان پذیر می باشد که در حالت سخت افزاری بازدهی بهتری حاصل خواهد شد.
برای مثال در حالت نرم افزاری می توان به قابلیت (NLB (Network Load Balancing و در حالت سخت افزاری می توان به دو برند معروف (ACE (Application Control Engine از سوی شرکت سیسکو و F5 را می توان نام برد.

 Cisco ACE

توازن بار بر روی سرور ها به گونه ای می باشد که در خواست ها از سوی کاربران دریافت شده و بر اساس برنامه های کاربردی درخواستی بر روی سرور های توزیع می گردد. Load Balancing می تواند هم بصورت Client to Server و Server to Server انجام گردد.
Server Load-Balancing را می توان به روش های متفاوتی در شبکه پیاده سازی نمود که در زیر نمونه ای از آنها آورده شده است.

DNS-Based Load balancing
یکی از قدیمی ترین روش ها، برای توزیع و توازن بار بر روی سرورها، روش DNS-Based می باشد که در آن برای چندین سرور از یک نام (A Record) و چندین IP استفاده می شود که بصورت Round-Robin (چرخشی) انجام می گردد.

IP Anycast
یکی از روش های ساده برای ایجاد حالت Load Balancing بصورت موقعیت فیزیکی سرور ها در شبکه های گسترده (WAN) می باشد. در این روش درخواست های کاربران با تکنیک های Routing به نزدیک ترین سرور به لحاظ موقیت جغرافیایی ارسال می گردد. در این روش یک IP یکسان از نقاط مختلف توسط روترها اعلان و درنتیجه درخواست کاربران به آدرسی ارسال می گردد که به لحاظ Metric ی به آن نزدیکتر است.

Server-based load-balancing
در این روش، توازن بار توسط خود سرورها انجام می گردد که در یک کلاستر نرم افزار خاصی راه اندازی شده و با الگوریتم های متفاوت عمل Load-Balancing را انجام می دهد. Microsoft NLB و Microsoft CLB نمونه از این حالت می باشد.

Network-based load-balancing
توازن و توزیع بار بر روی سرور ها می تواند بر اساس مشخصات شبکه ای نیز انجام گیرد. در این روش از یک سخت افزار برای ایجاد حالت ها و الگوریتم های Load Balancing استفاده می شود که نسبت به روش های دیگر دارای میزان بازدهی بالاتری می باشد. برای مثال می توان از سخت افزار ACE و یا F5 می توان استفاده نمود. امروزه Network Based Load Balancing بصورت مجازی (Virtual Appliance) بر روی سرور های UCS شرکت سیسکو راه اندازی می شود که نمونه ای از آن Citrix NetScaler 1000v می باشد.