در حال بارگزاری...

Enterprise 500+

سازمان‌ها و یا شرکت‌هایی که بیش از 500 کاربر دارند

مشاوره و نظارت
Consult& Audit
طراحی و پیاده سازی
Design & Implementation
بهینه سازی
Optimization
پشتیبانی
Support

Virtualization

 • مشاوره و نظارت در طراحی و پیاده سازی الگوهای Virtualization بر پایه VSphere و Citrix و MS-Hyper-V
 • مشاوره و نظارت در طراحی و پیاده سازی مکانیزم های مجازی سازی (Desktop (VDI
 • مشاوره و نظارت در طراحی و پیاده سازی مکانیزم های ذخیره سازی شامل NAS و SAN و Tape Library
 • مشاوره و نظارت در طراحی و پیاده سازی سیستم های ذخیره و بازیابی اطلاعات مانند SQL, MySQL, Oracle
 • مشاوره و نظارت در طراحی و پیاده سازی سیستم های پشتیبان گیری همانند Data Protector, DPM,...
 • مشاوره و نظارت در طراحی گزارشات ماهیانه و سالیانه از وضعیت ماشین های مجازی و سخت افزارها نرم افزارهای پشتیبان گیرنده همچنین و تغییرات بوجود آمده

Unified-Communication

 • مشاوره و نظارت در طراحی و پیاده سازی الگوهای VOIP بر پایه الگوهای Cisco ، Elastics ، Asterisk
 • مشاوره و نظارت در طراحی و پیاده سازی سیستم های Video Conferencing و Web Meeting و Messaging
 • مشاوره و نظارت در طراحی و پیاده سازی مکانیزم های کیفیت سرویس (QoS)
 • مشاوره و نظارت در طراحی و پیاده سازی سرویس های CUCM, CUC, CUPS, CUCME
 • مشاوره و نظارت در طراحی و پیاده سازی محیط پایلوت برای سرویس های Telephony قبل از اجرا

WAN

 • مشاوره و نظارت در پیاده سازی سرویس های زیرساخت شبکه مانند Active Directory ، DNS ، DHCP ، Exchange و ... براساس الگوی شرکت مایکروسافت
 • مشاوره و نظارت در طراحی و پیاده سازی تمامی سرویس های زیرساخت متن باز مانند Linux
 • مشاوره و نظارت در طراحی و پیاده سازی سرویس های ارزش افزوده شبکه مانند Microsoft Lync, SharePoint, DPM و ... براساس الگوی شرکت مایکروسافت
 • مشاوره و نظارت در طراحی و پیاده سازی سرویس های مجازی سازی شامل ایجاد و حذف ماشین های مجازی بر روی سرورهای ESXi ، Hyper-V ، Citrix
 • مشاوره و نظارت در طراحی و پیاده سازی سرویس های امنیتی سازمان مانند Antivirus ، ForeFront TMG ، .1X NAP و NAC
 • مشاوره و نظارت در طراحی و پیاده سازی مکانیزم های پشتیبان گیری از اطلاعات بروی Tape Library و بازیابی آنها در صورت نیاز
 • مشاوره و نظارت در طراحی و پیاده سازی سیستم های پشتبانی SAN ، NAS سازمان
 • مشاوره و نظارت در طراحی و مدل سازی مکانیزم های پشتیبانی استاندارد بصورت خاص برای سازمان براساس استاندارد های ITIL و FCAPS
 • مشاوره و نظارت در طراحی و پیاده سازی سیاست های امنیتی کاریران شبکه

Infrastructure

 • مشاوره و نظارت در پیاده سازی سرویس های زیرساخت شبکه مانند Active Directory ، DNS ، DHCP ، Exchange و ... براساس الگوی شرکت مایکروسافت
 • مشاوره و نظارت در طراحی و پیاده سازی تمامی سرویس های زیرساخت متن باز مانند Linux
 • مشاوره و نظارت در طراحی و پیاده سازی سرویس های ارزش افزوده شبکه مانند Microsoft Lync, SharePoint, DPM و ... براساس الگوی شرکت مایکروسافت
 • مشاوره و نظارت در طراحی و پیاده سازی سرویس های مجازی سازی شامل ایجاد و حذف ماشین های مجازی بر روی سرورهای ESXi ، Hyper-V ، Citrix
 • مشاوره و نظارت در طراحی و پیاده سازی سرویس های امنیتی سازمان مانند Antivirus ، ForeFront TMG ، .1X NAP و NAC
 • مشاوره و نظارت در طراحی و پیاده سازی مکانیزم های پشتیبان گیری از اطلاعات بروی Tape Library و بازیابی آنها در صورت نیاز
 • مشاوره و نظارت در طراحی و پیاده سازی سیستم های پشتبانی SAN ، NAS سازمان
 • مشاوره و نظارت در طراحی و مدل سازی مکانیزم های پشتیبانی استاندارد بصورت خاص برای سازمان براساس استاندارد های ITIL و FCAPS
 • مشاوره و نظارت در طراحی و پیاده سازی سیاست های امنیتی کاریران شبکه

LAN

 • مشاوره و نظارت در طراحی و پیاده سازی شبکه های زیر ساخت فیزیکی شبکه براساس مدل های استاندارد
 • مشاوره و نظارت در طراحی و پیاده سازی شبکه های زیر ساخت فیزیکی اتاق های سرور براساس مدل های استاندارد
 • مشاوره و نظارت در طراحی و پیاده سازی مدل های دو لایه و سه لایه شبکه شرکت سیسکو
 • مشاوره و نظارت در طراحی و پیاده سازی پروتکل های زیرساخت شبکه مانند STP, Etherchannel, HSRP, Vlanning & Trunking, GLBP
 • مشاوره و نظارت در طراحی و پیاده سازی پروتکل های امنیتی 802.1x, Port-Security, VACL, PVLAN
 • مشاوره و نظارت در بازنگری و طراحی مجدد شبکه های قدیمی

Virtualization

 • طراحی و پیاده سازی الگوهای Virtualization بر پایه VSphere و Citrix و MS-Hyper-V
 • طراحی و پیاده سازی مکانیزم های مجازی سازی (Desktop (VDI
 • طراحی و پیاده سازی مکانیزم های ذخیره سازی شامل NAS و SAN و Tape Library
 • طراحی و پیاده سازی سیستم های ذخیره و بازیابی اطلاعات مانندSQL, MySQL, Oracle
 • طراحی و پیاده سازی سیستم های پشتیبان گیری همانند Data Protector, DPM,..
 • طراحی گزارشات ماهیانه و سالیانه از وضعیت ماشین های مجازی و سخت افزارها نرم افزارهای پشتیبان گیرنده همچنین و تغییرات بوجود آمده

Unified-Communication

 • طراحی و پیاده سازی الگوهای VOIP بر پایه الگوهای Cisco ، Elastics ، Asterisk
 • طراحی و پیاده سازی سیستم های Video Conferencing و Web Meeting و Messaging
 • طراحی و پیاده سازی مکانیزم های کیفیت سرویس (QoS)
 • طراحی و پیاده سازی سرویس های CUCM, CUC, CUPS, CUCME
 • طراحی و پیاده سازی محیط پایلوت برای سرویس های Telephony قبل از اجرا

WAN

 • طراحی و پیاده سازی پروتكل هاي مسیریابی OSPF,IS-IS, EIGRP,…
 • طراحی و پیاده سازی سیستم های مدیریت و مانیتورینگ وضعیت سلامت اجزای شبکه WAN با نرم افزارهای مانیتورینگ پیشترفته و استاندارد مانند: Cisco Prime، PRTG، HP Open View
 • طراحی و پیاده سازی ارتباطات WAN مانند لینک های Point-to-Point، Point-to-Multipoint، MPLS، بسترهای ATM, TDM و بی سیم و اینترنت.
 • طراحی و پیاده سازی تنظیمات امنیتی بر روی روترها و همچنین حذف و اضافه نمودن این تنظیمات به سفارش کارفرمای محترم
 • طراحی گزارشات ماهیانه و سالیانه از وضعیت شبکه WAN و تغییرات بوجود آمده
 • طراحی و پیاده سازی انواع ارتباطات VPN ، Tunnel و اعال تغییرات در تنظیمات آنها
 • طراحی و پیاده سازی سرورهای Accounting مانند: ACS ، IAS و... ایجاد و حذف کاربران بر روی آنها و همچنین ایجاد نسخه پشتیبان از Database آنها

Infrastructure

 • طراحی و پیاده سازی سرویس های زیرساخت شبکه مانند Active Directory ، DNS ، DHCP ، Exchange و ... براساس الگوی شرکت مایکروسافت
 • طراحی و پیاده سازی تمامی سرویس های زیرساخت متن باز مانند Linux
 • طراحی و پیاده سازی سرویس های ارزش افزوده شبکه مانند Microsoft Lync, SharePoint, DPM و ... براساس الگوی شرکت مایکروسافت
 • طراحی و پیاده سازی سرویس های مجازی سازی شامل ایجاد و حذف ماشین های مجازی بر روی سرورهای ESXi ، Hyper-V ، Citrix
 • طراحی و پیاده سازی سرویس های امنیتی سازمان مانند Antivirus ، ForeFront TMG ، .1X NAP و NAC
 • طراحی و پیاده سازی مکانیزم های پشتیبان گیری از اطلاعات بروی Tape Library و بازیابی آنها در صورت نیاز
 • طراحی و پیاده سازی سیستم های پشتبانی SAN ، NAS سازمان
 • طراحی و مدل سازی مکانیزم های پشتیبانی استاندارد بصورت خاص برای سازمان براساس استاندارد های ITIL و FCAPS
 • طراحی و پیاده سازی سیاست های امنیتی کاربران شبکه

LAN

 • طراحی و پیاده سازی شبکه های زیر ساخت فیزیکی شبکه براساس مدل های استاندارد
 • طراحی و پیاده سازی شبکه های زیر ساخت فیزیکی اتاق های سرور براساس مدل های استاندارد
 • طراحی و پیاده سازی مدل های دو لایه و سه لایه شبکه شرکت سیسکو
 • طراحی و پیاده سازی پروتکل های زیرساخت شبکه مانند STP, Etherchannel, HSRP, Vlanning & Trunking, GLBP
 • طراحی و پیاده سازی پروتکل های امنیتی 802.1x, Port-Security, VACL, PVLAN
 • بازنگری و طراحی مجدد شبکه های قدیمی

Virtualization

 • بهینه سازی و ارائه طرح بهبود از الگوهای Virtualization بر پایه VSphere و Citrix و MS-Hyper-V
 • بهینه سازی و ارائه طرح بهبود و بروز رسانی معماری های مجازی سازی Desktop (VDI)
 • بهینه سازی و ارائه طرح بهبود برای تجهیزات ذخیره سازی شامل NAS و SAN و Tape Library ها
 • بهینه سازی و ارائه طرح بهبود نرم افزار ذخیره و بازیابی اطلاعات مانند SQL, MySQL, Oracle
 • بهینه سازی و ارائه طرح بهبود نرم افزارهای پشتیبان گیری همانند Data Protector, DPM,..
 • بهینه سازی و ارائه طرح بهبود در پیکره بندی تجهیزات مجازی شبکه مانند سوئیچ های سری 1000-V
 • بهینه سازی و ارائه طرح بهبود در نحوه ارائه گزارشات ماهیانه و سالیانه از وضعیت ماشین های مجازی و سخت افزارها نرم افزارهای پشتیبان گیرنده همچنین و تغییرات بوجود آمده
 • ایجاد و بروز رسانی مستندات پشتیبانی و مستند AS-Built شبکه بر اساس تغییرات جدید

Unified-Communication

 • بهینه سازی و ارائه طرح بهبود الگوهای VOIP بر پایه الگوهای Cisco ، Elastics ، Asterisk
 • بهینه سازی و ارائه طرح بروزرسانی سخت افزار و نرم افزار IP Phone ها
 • بهینه سازی و ارائه طرح بهبود سیستم های Video Conferencing و Web Meeting و Messaging
 • بهینه سازی و ارائه طرح بهبود و بروز رسانی تجهیزات تلفنی و IP Phone ها
 • بهینه سازی و ارائه طرح بهبود و بروزرسانی سرور CUCM, CUC, CUPS, CUCME
 • بروز رسانی نرم افزار های VOIP, Video, Messaging و تهیه لیسانس های مربوطه
 • بهینه سازی و ارائه طرح بهبود در ارائه گزارشات ماهیانه و سالیانه از وضعیت سرورها و سخت افزارها و نرم افزارهای VOIP, Video Conference, Messaging و همچنین و تغییرات بوجود آمده
 • ایجاد و بروز رسانی مستندات پشتیبانی و مستند AS-Built بخش VOIP بر اساس تغییرات جدید

WAN

 • بهینه سازی و ارائه طرح بهبود ارتقاء سخت افزاری از تجهیزات شبکه WAN مانند روتر، مودم و...
 • بهینه سازی و ارائه طرح بهبود برای پروتكل هاي مسیریابی OSPF,IS-IS, EIGRP,…
 • بهینه سازی و ارائه طرح بهبود با اعمال تغییرات جدید بر روی پيكره بندي تجهيزات شبكه WAN
 • بهینه سازی و ارائه طرح بهبود از نحوه مدیریت و مانیتورینگ وضعیت سلامت اجزای شبکه WAN با نرم افزارهای مانیتورینگ پیشترفته و استاندارد مانند: Cisco Prime، PRTG، HP Open View
 • بهینه سازی و ارائه طرح بهبود و بروزرسانی ارتباطات WAN مانند لینک های Point-to-Point، Point-to-Multipoint، MPLS، بسترهای ATM, TDM و بی سیم و اینترنت.
 • بهینه سازی و ارائه طرح بهبود در راستای افزایش و یا کاهش پهنای باندی برخی نقاط با هدف ارائه سرویس بهتر به نقاط شبکه WAN
 • بهینه سازی و ارائه طرح بهبود در بروز رسانی سیستم عامل تجهیزات WAN شبکه و لیسانس های مربوطه بصورت از راه دور
 • بهینه سازی و ارائه طرح بهبود برای تنظیمات امنیتی بر روی روترها و همچنین حذف و اضافه نمودن این تنظیمات
 • بهینه سازی و ارائه طرح در چگونگی ارائه گزارشات ماهیانه و سالیانه از وضعیت شبکه WAN و تغییرات بوجود آمده
 • مدیریت و پایش انواع ارتباطات VPN ، Tunnel و اعال تغییرات در تنظیمات آنها
 • بهینه سازی و ارائه طرح بهبود برای سرور Accounting مانند: ACS ، IAS و... ایجاد و حذف کاربران بر روی آنها و همچنین ایجاد نسخه پشتیبان از Database آنها
 • آنالیز وضعیت موجود شبکه WAN و ارائه طرح بهبود در راستای مرتقع کردن نواقص موجود

Infrastructure

 • بهینه سازی و ارائه طرح بهبود سرویس های زیرساخت شبکه مانند Active Directory ، DNS ، DHCP ، Exchange و ... براساس الگوی شرکت مایکروسافت
 • بهینه سازی و ارائه طرح بهبود تمامی سرویس های زیرساخت متن باز مانند Linux
 • بهینه سازی و ارائه طرح مهاجرت از سرویس های مایکروسافت به لینوکس (Win to Lin Migration)
 • بهینه سازی و ارائه طرح بهبود سرویس های ارزش افزوده شبکه مانند Microsoft Lync, SharePoint, DPM و ... براساس الگوی شرکت مایکروسافت
 • بهینه سازی و ارائه طرح بهبود سرویس های مجازی سازی شامل ایجاد و حذف ماشین های مجازی بر روی سرورهای ESXi ، Hyper-V ، Citrix
 • بهینه سازی و ارائه طرح بهبود سرویس های امنیتی سازمان مانند Antivirus ، ForeFront TMG ، .1X NAP و NAC
 • بهینه سازی و ارائه طرح بهبود مکانیزم های پشتیبان گیری از اطلاعات بروی Tape Library و بازیابی آنها در صورت نیاز
 • بهینه سازی و ارائه طرح بهبود در گزارشات ماهیانه و سالیانه از وضعیت سیستم های ذخیره سازی SAN ، NAS سازمان
 • بهینه سازی و ارائه طرح بهبود در نحوه مدیریت کاریران شبکه

LAN

 • بهینه سازی و ارائه طرح بهبود سخت افزار و نرم افزار ایستگاه های کاری در شبکه های بزرگ
 • بهینه سازی و ارائه طرح بهبود و ارتقاء سخت افزارهای سوئیچ ها مانند ماژولهای NAM, SSL-Off-loader, Load-Balancer, Firewall Module ها
 • بهینه سازی و ارائه طرح بهبود با تغییرات جدید بر روی پيكره بندي تجهيزات شبكه
 • بهینه سازی و ارائه طرح بهبود مدل های مدیریت و مانیتورینگ وضعیت سلامت اجزای شبکه با نرم افزارهای مانیتورینگ پیشرفته ای همچون Cisco Prime، PRTG، HP Open View و ....
 • بهینه سازی و ارائه طرح بهبود در لینک های P2P, P2MP
 • بهینه سازی و ارائه طرح بهبود برای پروتكل هاي لايه 2 و 3 شبكه مانند STP,HSRP,OSPF,IGRP,….
 • بهینه سازی و ارائه طرح بهبود درگزارشات ماهیانه و سالیانه از وضعیت شبکه و تغییرات بوجود آمده

Virtualization

 • پشیبانی از الگوهای Virtualization بر پایه VSphere و Citrix و MS-Hyper-V
 • پشتیبانی معماری های مجازی سازی (Desktop (VDI
 • پشتیبانی تجهیزات ذخیره سازی شامل NAS و SAN و Tape Library ها
 • پشتیبانی از نرم افزار ذخیره و بازیابی اطلاعات مانند SQL, MySQL, Oracle
 • پشتیبانی از نرم افزارهای پشتیبان گیری همانند Data Protector, DPM,..
 • پشتیبانی از پیکره بندی تجهیزات مجازی شبکه مانند سوئیچ های سری 1000-V
 • بروز رسانی نرم افزار های مجازی سازی و پشتیبان گیری
 • ارائه گزارشات ماهیانه و سالیانه از وضعیت ماشین های مجازی و سخت افزارها نرم افزارهای پشتیبان گیرنده همچنین و تغییرات بوجود آمده
 • ایجاد و بروز رسانی مستندات پشتیبانی و مستند AS-Built شبکه بر اساس تغییرات جدید

Unified-Communication

 • پشیبانی از الگوهای VOIP بر پایه الگوهای Cisco ، Elastics ، Asterisk
 • پشتیبانی از سخت افزار و نرم افزار IP Phone ها
 • پشتیبانی از سیستم های Video Conferencing و Web Meeting و Messaging
 • بروز رسانی تجهیزات تلفنی و IP Phone ها
 • مدیریت و پشتیبانی از سرور CUCM, CUC, CUPS, CUCME
 • بروز رسانی نرم افزار های VOIP, Video, Messaging و تهیه لیسانس های مربوطه
 • ارائه گزارشات ماهیانه و سالیانه از وضعیت سرورها و سخت افزارها و نرم افزارهای VOIP, Video Conference, Messaging و همچنین و تغییرات بوجود آمده
 • ایجاد و بروز رسانی مستندات پشتیبانی و مستند AS-Built بخش VOIP بر اساس تغییرات جدید

WAN

 • پشیبانی سخت افزاری از تجهیزات شبکه WAN مانند روتر، مودم و...
 • پشتیبانی از پروتكل هاي مسیریابی OSPF,IS-IS, EIGRP,…
 • اعمال تغییرات جدید بر روی پيكره بندي تجهيزات شبكه WAN
 • مدیریت و مانیتورینگ وضعیت سلامت اجزای شبکه WAN با نرم افزارهای مانیتورینگ پیشترفته و استاندارد مانند: Cisco Prime، PRTG، HP Open View
 • پشتیبانی از ارتباطات WAN مانند لینک های Point-to-Point، Point-to-Multipoint، MPLS، بسترهای ATM, TDM و بی سیم و اینترنت.
 • افزایش و یا کاهش پهنای باندی برخی نقاط بر اساس تشخیص کارفرمای محترم
 • بروز رسانی سیستم عامل تجهیزات WAN شبکه و لیسانس های مربوطه بصورت از راه دور
 • پشتیبانی از تنظیمات امنیتی بر روی روترها و همچنین حذف و اضافه نمودن این تنظیمات به سفارش کارفرمای محترم
 • ارائه گزارشات ماهیانه و سالیانه از وضعیت شبکه WAN و تغییرات بوجود آمده
 • ایجاد و بروز رسانی مستندات پشتیبانی و مستند AS-Built شبکه بر اساس تغییرات جدید
 • مدیریت و پایش انواع ارتباطات VPN ، Tunnel و اعال تغییرات در تنظیمات آنها
 • پشتیبانی از سرور Accounting مانند: ACS ، IAS و... ایجاد و حذف کاربران بر روی آنها و همچنین ایجاد نسخه پشتیبان از Database آنها
 • پیگیری قطع ارتباط لینک های WAN از مخابرات و گزارش این اختلات در قالب SLA) Service Level Agreement) به کارفرمای محترم
 • آنالیز وضعیت موجود شبکه WAN و گزارش نواقص در راستای برطرف کردن آنها
  *توضیح: در این بخش طرحی از جانب شرکت ارائه نشده و فقط نواقص بخش پشتیبانی گزارش داده می شود. در صورت نیاز به طرح بهبود پشتیبانی می بایست درخواست جداگانه در این خصوص به شرکت ارسال گردد.

 

Infrastructure

 • پشیبانی از سرویس های زیرساخت شبکه مانند Active Directory ، DNS ، DHCP ، Exchange و ... براساس الگوی شرکت مایکروسافت
 • پشتیبانی از تمامی سرویس های زیرساخت متن باز مانند Linux
 • پشیبانی از سرویس های ارزش افزوده شبکه مانند Microsoft Lync, SharePoint, DPM و ... براساس الگوی شرکت مایکروسافت
 • پشتیبانی از سرویس های مجازی سازی شامل ایجاد و حذف ماشین های مجازی بر روی سرورهای ESXi ، Hyper-V ، Citrix
 • پشتیبانی از سرویس های امنیتی سازمان مانند Antivirus ، ForeFront TMG ، .1X
 • NAP و NAC
 • تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات بروی Tape Library و بازیابی آنها در صورت نیاز
 • پشتیبانی از کارکرد سیستم های پشتبانی SAN ، NAS سازمان
 • ارائه گزارشات ماهیانه و سالیانه از وضعیت سرویس های زیر ساخت شبکه
 • ایجاد روال های پشتیبانی استاندارد بصورت خاص برای سازمان براساس استاندارد های ITIL و FCAPS
 • ارائه گزارشات ماهیانه و سالیانه از وضعیت سیستم های ذخیره سازی SAN ، NAS سازمان
 • مدیریت کاریران شبکه ، ایجاد و تغییر دسترسی های لازم برای آنها
 • ایجاد تغییر و بروز رسانی سیاست های امنیتی سازمان بروی سرور ها و ایستگاه های کاری شبکه
 • آنالیز وضعیت موجود سرورها و سرویس های شبکه و گزارش نواقص در راستای برطرف کردن آنها
 • *توضیح: در این بخش طرحی از جانب شرکت ارائه نشده و فقط نواقص بخش پشتیبانی گزارش داده می شود. در صورت نیاز به طرح بهبود پشتیبانی می بایست درخواست جداگانه ای در این خصوص به شرکت ارسال گردد.
 • بروز رسانی ویندوزهای کاربران شبکه با سیستم متمرکز داخلی

LAN

 • پشیبانی سخت افزار و نرم افزار ایستگاه های کاری در شبکه های بزرگ
 • پشتیبانی از سخت افزارهای سوئیچ ها مانند ماژولهای NAM, SSL-Offloader, Load-Balancer, Firewall Module ها
 • اعمال تغییرات جدید بر روی پيكره بندي تجهيزات شبكه
 • مدیریت و مانیتورینگ وضعیت سلامت اجزای شبکه با نرم افزارهای مانیتورینگ پیشترفته ای همچون Cisco Prime، PRTG، HP Open View و ....
 • نگهداری و پایش لینک های بی سیم در شبکه P2P, P2MP
 • تغییر فیزیکی نودها و همچنین تغییر و یا ایجاد مسیر کابلی جدید (مسی و فیبرنوری)
 • پشتیبانی از پروتكل هاي لايه 2 و 3 شبكه مانند STP,HSRP,OSPF,IGRP,….
 • پشتیبانی از تنظیمات امنیتی بر روی سوئیچ ها و روترها مانند Port-Security، Dot1x و همچنین حذف و اضافه نمودن این تنظیمات به سفارش کارفرمای محترم
 • ارائه گزارشات ماهیانه و سالیانه از وضعیت شبکه و تغییرات بوجود آمده
 • ایجاد و بروز رسانی مستندات پشتیبانی و مستند AS-Built شبکه بر اساس تغییرات جدید